Työvuorojen optimointi

Arvauksesta tarkkaan ennustamiseen perustuvaan suunnitteluun

Työvuorojen optimoinnin tavoitteena on suunnittelutyön tehostaminen, työvuorosuunnitelmien laadun kehittäminen, asiakastyytyväisyyden nousu, henkilöstötyytyväisyyden parantuminen ja henkilöresurssien käytön tehostaminen.

MaraPlan voidaan integroida optimointijärjestelmään. Järjestelmä saa MaraPlanista tiedon henkilöistä, heidän taidoistaan sekä työpisteistä, joissa he voivat työskennellä. Myös tiedot suunnittelu- ja tasoittumisjaksojen toteutuneista työvuoroista sekä työaikarajoitteista. Näillä tiedoilla optimointijärjestelmä voi tuottaa työvuoroehdotukset tulevaisuuteen ja esimies voi viimeistellä suunnitelman MaraPlanissa.

Optimointi palvelee konkreettisesti liiketoiminnan tarpeita

Työvuorojen optimointikonseptilla on useita liiketoiminnan tarpeista johdettuja, henkilöresurssien suunnitteluun ja hallintaan liittyviä etuja:

 • Kohdistetaan työtunnit todellista tarvetta vastaaviksi (asiakasvirta)
 • Parannetaan asiakaspalvelua (henkilöitä töissä, kun asiakkaita paikalla)
 • Vältetään turhaa työtuntien käyttöä (suunnitteluvirheiden eliminointi)
 • Vähentää työvuorojen suunnitteluun kuluvaa aikaa (valmiit työvuolistaehdotukset)
 • Tukea liiketoiminnan menestystä koskevia päätöksiä (optimointi johtamisen tukena)
 • Parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä (tasapuolisuus, osa-aikaisille lisää tunteja)
 • Nostaa henkilöstön osaamista (työvuorot eri toimipisteissä, eri tehtävissä)
 • Manuaalisista prosesseista automaattisiin prosesseihin

Työvuorojen optimointi

 • Kohdista työtunnit todellista tarvetta vastaaviksi
 • Paranna asiakaspalvelua
 • Vältä turhaa työtuntien käyttöä
 • Vähennä työvuorojen suunnitteluun kuluvaa aikaa
 • Pääse eroon manuaalisista prosesseista automaattisiin prosesseihin

Ota yhteyttä

Comments are closed.