Palkat ja HR

Tieto tuotetaan kerran ja se liikkuu automaattisesti järjestelmien välillä

Integraatiomoduulilla voidaan toteuttaa liittymiä eri palkanlaskenta- ja HR-järjestelmiin.

Palkkatapahtumat

MaraPlan tuottaa automaattisesti työaikoihin ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlaskennan tapahtumat kuten työtunnit, vuorolisät, pyhätyö, poissaolot, jne. Liittymän avulla säästetään huomattavasti aikaa ja vaivaa, kun tiedot siirretään sähköisesti palkanlaskijan käsiteltäväksi.

Henkilöiden perustiedot

Jos työntekijöiden henkilötietoja ylläpidetään HR (henkilöstöhallinnon) järjestelmässä, voimme toteuttaa liittymän, jolla henkilöiden perustiedot tuodaan MaraPlaniin. Uudet työntekijät tai muuttuneet tiedot ovat aina ajan tasalla.

Lomat ja poissaolot

Myös lomat ja poissaolot voidaan siirtää järjestelmien välillä automaattisesti, kun niiden välittämiseen järjestelmästä toiseen toteutetaan liittymät.

Palkat ja HR

  • Automaattiset palkanlaskennan tapahtumat
  • Työehtosopimusten huomioiminen palkanlaskennassa
  • Tietojen sähköinen siirto palkanlaskijalle

Ota yhteyttä

Comments are closed.