My MaraPlan – työntekijän oma nettipalvelu

Moderni nettipalvelu henkilökunnallesi.

My MaraPlan - työntekijän mobiilipalvelu

Perinteisesti työvuoroja on tarkasteltu työvuorolistalta ja kopioitu paperille talteen. Työaikoihin liittyvät toiveet on esitetty esimiehelle kertomalla tai muistilapuilla ja ne ovat voineet unohtua. My MaraPlanin avulla henkilöstö voi hoitaa omiin työvuoroihinsa ja työaikatoiveisiinsa liittyviä asioita netissä ajasta ja paikasta riippumatta.

  • Palvelu tarjoaa henkilöstölle ajantasaista tietoa sekä työvuorosuunnitelmasta että toteutuneista työvuoroista
  • Työvuoroja ei tarvitse säilyttää enää paperilla
  • Työntekijä voi esittää työaikatoiveita ja –rajoituksia
  • Sekä nähdä, onko esimies ne voinut hyväksyä vai joutunut hylkäämään
  • Myös toteutuneiden työaikamuutosten kirjaaminen on mahdollista (jos se on käytäntö yrityksessä)
  • Esimiehen työkuorma kevenee ja virheiden mahdollisuus vähenee, kun asiointia voidaan automatisoida

My MaraPlanin myötä siirrytään paperilomakkeilla tapahtuvasta asioinnista netissä itsepalveluna tapahtuvaan asiointiin

My MaraPlan – työntekijän oma nettipalvelu

  • Moderni nettipalvelu henkilökunnallesi

Ota yhteyttä

Comments are closed.